Ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở tôn giáo

Nguồn: Trung tâm Tin tức 16/5/2022, 14:00

Học tập Bác là công việc hàng ngày để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp của mỗi cá nhân. Với phong trào này, các địa phương đã ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn: