Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022

KIM KHÁNH – NGỌC TUẤN // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI 24/6/2024, 18:56

(HTV) - Chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo Nghị quyết, Quốc hội phê chuẩn bổ sung hơn 3.100 tỷ đồng số tăng thu vào dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022 để thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

 

Nghị quyết được tán thành với đa số phiếu bầu

Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách Nhà nước; Làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán; Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước kéo dài nhiều năm.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Trong năm 2024, tiếp tục rà soát, hủy bỏ, thu hồi triệt để về ngân sách Nhà nước các khoản chi ngân sách Nhà nước, chi ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2023 và năm 2022 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định, đã hủy dự toán, không có nhu cầu sử dụng hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách Trung ương.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: