Phát triển du lịch Thành phố Thủ Đức gắn với lợi thế sẵn có

Sở Du lịch TP.HCM vừa có chương trình khảo sát sản phẩm "Thủ Đức - Thành phố bên dòng sông xanh", đây là sản phẩm du lịch mới khi khai thác lợi thế sẵn có với dòng sông Sài Gòn, các điểm du lịch sinh thái, danh lam, thắng cảnh, văn hóa của Tp. Thủ Đức.

Nguồn: Trung tâm Tin tức