Ông già Noel trượt tuyết trong Ngày hội Santa Sunday

Đã có khoảng 232 người tham gia trượt tuyết mặc trang phục đỏ-trắng tập trung tại khu du lịch Sunday Driver Resort để tham gia sự kiện thường niên mang tên "Santa Sunday" (Những ông già tuyết của Sunday).

Nguồn: Trung tâm Tin tức