Noi gương Bác học tập suốt đời

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được thế hệ trẻ TP.HCM đặc biệt quan tâm và nghiêm túc thực hiện. Trong đó, nổi bật là các gương điển hình về tinh thần tự học và nỗ lực học tập suốt đời.

Nguồn: Trung tâm Tin tức