Phim "Kẻ sát nhân cô độc" 2

Nhikolai Đinh: Tuấn là thiên thần và ác quỷ

Tuấn (Nhikolai Đinh) là cánh tay nối dài giúp ông Trọng "vượt" khỏi nhà tù để phạm tội, nhưng dường như, sâu thẳm trong Tuấn luôn bị giày vò bởi một nỗi đau. Có lẽ vì vậy mà, Nhicolai nhận định Tuấn vừa là thiên thần vừa là ác quỷ.

Thiên Bình - Kim Quyên