Nhiều trường đại học gặp khó khăn trong mùa tuyển sinh 2022

Trong năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều quy định mới nhằm hạn chế tỈ lệ thí sinh ảo, nhưng thực tế, vào ngày kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30/9, không ít trường đại học lo lắng khi chỉ tiêu tuyển sinh vẫn chưa đủ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức