Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Dược sửa đổi

KIM KHÁNH - TIẾN DŨNG // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI 18/6/2024, 21:00

(HTV) - Chiều 18/6, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Theo Tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày, việc sửa đổi Luật nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp luật trong hoạt động quản lý thuốc. 

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV 

Dự thảo Luật bổ sung “điều kiện lưu hành oxy y tế” vào phạm vi điều chỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược; tổ chức, sắp xếp lại hệ thống kinh doanh, phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Luật cũng bổ sung một số quy định về đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Theo đó, đơn giản hóa hồ sơ gia hạn, thay đổi, bổ sung Giấy đăng ký lưu hành; giảm thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung chỉ cần công bố từ 03 tháng xuống còn 15 ngày làm việc. 

Đáng chú ý, dự thảo Luật bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về thông tin, quảng cáo thuốc. Cụ thể, bỏ nội dung quy định hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, thẩm định và xác nhận nội dung thông tin thuốc và yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo thuốc; sửa đổi, bổ sung theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết cách ghi, trình bày, yêu cầu đối với nội dung quảng cáo thuốc; các chỉ định không được đưa vào nội dung quảng cáo thuốc.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) gồm 09 chương 102 điều, tăng 02 chương 29 điều so với Luật hiện hành. Luật được sửa đổi nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, hoàn thiện các quy định của pháp luật về di sản văn hóa để khắc phục những bất cập, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Các nội dung sửa đổi của dự thảo Luật tập trung vào 03 nhóm chính sách đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn: