Người dân TP. Hồ Chí Minh phấn khởi tập luyện thể thao ở vùng xanh

2 phường đầu tiên ở quận 7 đã thí điểm mở cửa trở lại, cho phép người dân có đủ điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tham gia các hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài trời, tạo tâm lý phấn khởi, vui mừng cho người dân sau thời kỳ dịch bệnh phức tạp.

HTV Thể Thao