Nâng cao hiệu quả kiểm soát nguồn gốc hàng hóa ký gửi vận tải

Ngày 1/9/2022, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô-tô phải yêu cầu người gửi cung cấp rõ 5 thông tin.

Nguồn: Trung tâm Tin tức