Myra Trần được "khai sáng" những kiến thức mới trong việc chơi chữ

Đến với Nhanh như chớp, Myra Trần đã phải "xoắn não" trước sự lắt léo của Tiếng Việt, thế nhưng cũng từ đây mà cô nàng đã được mở mang thêm nhiều kiến thức về ngôn ngữ của quê hương Việt Nam.

Video Chương trình khác
22g - Thứ Bảy - HTV9
21g10 - Thứ Hai - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
21g10 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7