Mỹ nhân vào bếp - Tập 116

Tuy pháp sư "nói dóc ăn tiền" Minh Dự muốn che dấu sự có mặt của Diệu Ngọc nhưng vẫn được Hoàng Nhân tha thứ và hướng dẫn pháp sư nấu món Cá lóc kho thốt nốt để chuộc lỗi.
Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ 7 - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7