Mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý gia đình, đảm bảo sức khỏe ban đầu cho người dân

Hiện có tới 80 đến 85% số người đến cơ sở y tế khám bệnh đều là những bệnh thông thường. Do đó, hướng phát triển trạm y tế thành phòng khám y học gia đình là tất yếu, mặc dù có nhiều khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức