Mô hình camera an ninh kết hợp cải cách hành chính phát huy hiệu quả

Từ tình hình thực tế có nhiều hạn chế trong tiếp nhận tin báo an ninh trật tự, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ huy điều hành, tạo thế chủ động trong phòng chống tội phạm.

Nguồn: Trung tâm Tin tức