Liên kết vùng Đông Nam Bộ phải bắt đầu từ mục tiêu thông suốt hạ tầng giao thông

Ngày 18/3, tại tỉnh Bình Phước đã diễn ra Hội nghị tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức