LHQ kêu gọi hạn chế sử dụng tiền điện tử

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV 12/8/2022, 10:00

Hội nghị LHQ về Thương mại và phát triển đã kêu gọi chính phủ các nước cần quản lý chặt chẽ việc sở hữu cũng như sử dụng tiền ảo, vì đây là những tài sản tài chính không ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro và cần hạn chế sử dụng với các nước đang phát triển.

Ý kiến của bạn: