Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM

Trong 15 năm qua, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM đã phát triển 6.377 Đảng viên mới, tuyên dương 962 tập thể, 1.319 cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và điển hình dân vận khéo.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV