Lễ hội Ánh sáng Lyon 2021

Lễ hội Ánh sáng Lyon (Pháp) năm 2021 sẽ được tổ chức như thường lệ, đi kèm với đó là những quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19 được chính quyền ban hành, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham quan.

Nguồn: Trung tâm Tin tức