Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi vào đầu năm 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác và phải được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV