Lắp đặt trụ uống nước tại vòi cho bà con ngoại ô TP.HCM

Với mục tiêu giảm khai thác nước ngầm, giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường, phục vụ lợi ích cộng đồng, sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi phối hợp cùng Công ty Cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn đã đưa vào vận hành hệ thống uống nước tại vòi.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV