Kiến nghị mở rộng danh mục thuốc đầu thầu tập trung cấp địa phương

Sở Y tế TP.HCM đã gửi kiến nghị lên UBND TP.HCM về việc mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương; trong đó, kiến nghị mở rộng thêm 308 loại thuốc cho tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế.

Nguồn: Trung tâm Tin tức