Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi để cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung, đặc biệt người trẻ, các em sinh viên, du học sinh tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi và trải nghiệm về di sản văn hóa, lịch sử, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
Thành ủy TP.HCM