Khoảnh khắc cuộc đời Mùa 2 - Tập 485

Anh Đinh Quang Thiều là nhân vật của "Khoảnh khắc cuộc đời" tập 458. Anh luôn tâm niệm, bất cứ việc gì khi làm cũng cần trách nhiệm, ý chí lớn và tấm lòng lương thiện.

Khoảnh khắc cuộc đời phát sóng lúc 22g45 hàng ngày, kênh HTV9. 

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ