Khoảnh khắc cuộc đời Mùa 2 - Tập 485

Anh Đinh Quang Thiều là nhân vật của "Khoảnh khắc cuộc đời" tập 458. Anh luôn tâm niệm, bất cứ việc gì khi làm cũng cần trách nhiệm, ý chí lớn và tấm lòng lương thiện.

Khoảnh khắc cuộc đời phát sóng lúc 22g45 hàng ngày, kênh HTV9. 

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Thứ Hai - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g35 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7