Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 325

Sáng tạo, năng lượng và dám đương đầu là ba từ nói Nguyễn Phan Xuân Khương. Hiện anh đang là sinh viên năm cuối khoa Cơ điện - Điện tử của trường Đại học Lạc Hồng.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
20g20 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7