Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 147

Thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho con người nhiều món quà đặc biệt. Nếu biết tận dụng, đó sẽ là nguồn nguyên liệu vô tận. Anh La Như Long đã và đang làm điều gì?

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g50 - Thứ Tư - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7