Khó khăn đưa giá hàng hóa về mức bình ổn

Giá xăng đã có 6 phiên giảm sâu nhưng giá cả hàng hóa tại nhiều chợ, siêu thị dù có giảm, nhưng mức giảm chưa tương xứng với kỳ vọng của người dân.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV