Khánh Hòa: Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi biển

Tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức lại hoạt động phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Việc đầu tư, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, nuôi trồng thủy sản là hướng đi tất yếu hiện nay.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV