Iraq: Trùng tu vòm gạch lớn nhất thế giới

Vòm gạch lớn nhất thế giới Ctesiphon 4.500 năm tuổi ở Iraq sẽ có thể lấy lại vẻ tráng lệ sau khi công tác trùng tu được hoàn thành.

Nguồn: Trung tâm Tin tức