Họp trực tuyến toàn quốc về rà soát, tiếp thu, hoàn chỉnh một số nghị định liên quan đến Luật Đất đai

THU HIẾU - MINH TẤN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 18/6/2024, 18:18

(HTV) - Sáng 18/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát, tiếp thu, hoàn chỉnh các nghị định liên quan đến Luật Đất đai.

Phó Thủ Tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà sáng 18/6 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát, tiếp thu, hoàn chỉnh các nghị định: hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. 

Họp trực tuyến toàn quốc về rà soát, tiếp thu, hoàn chỉnh một số nghị định liên quan đến Luật Đất đai

Đây là những quy định quan trọng, sát sườn đến đời sống dân sinh của người dân, nên việc trao đổi về pháp lý, thực tiễn địa phương cần giải quyết là cần thiết. Phó thủ Tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Hội nghị rà soát cuối cùng trước khi hoàn thiện dự thảo nghị định để trình cơ quan thẩm quyền xem xét quyết định.

Trên cơ sở này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường góp ý nhiều nội dung cần bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với Luật Đất đai - như tại khoản 5 Điều 43 - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, điều chỉnh thành: Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động phân loại nhóm đất cho thuê ngắn hạn; chỉ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất giá thuê”, tại điểm a khoản 6 Điều 55: kiến nghị thành phần hồ sơ không có quyết định về giá khởi điểm.

Về dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, Thành phố góp ý kiến đưa vào dự thảo Nghị định các nội dung: trình tự, thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất; thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận; các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hàng năm trên địa bàn TP.HCM triển khai hàng chục đến hàng trăm dự án Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh nên Thành phố kiến nghị đề xuất Chính phủ và Bộ ngành chức năng xem xét, chấp thuận bổ sung 1 Điều tại Mục 4 về hỗ trợ, tái định cư của dự thảo Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nội dung quy định chính sách hỗ trợ khác được áp dụng chung cho tất cả các dự án.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn: