Hồng Đà Lạt vào mùa

Mùa hồng năm nay tuy không nhộn nhịp khách tham quan do ảnh hưởng của COVID-19, nhưng người dân vẫn đang khẩn trương với việc thu hoạch, lựa chọn những trái hồng chất lượng để chế biến thành phẩm.

Nguồn: Trung tâm Tin tức