Hơn 3.000 việc làm tại “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2022”

Vào ngày 14/5, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM đã tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2022”. Hơn 30 doanh nghiệp tham gia sự kiện với trên 3.000 vị trí việc làm.

Nguồn: Trung tâm Tin tức