Hội thảo quốc tế về đề tài Khoa học - Xã hội và Nhân văn

Hội thảo mang tên "Những kết quả nghiên cứu mới trong khoa học, xã hội và nhân văn 2019" được tổ chức với sự góp mặt của nhiều đại học danh tiếng trên thế giới, đồng thời nhận được sự quan tâm đông đảo của các bạn sinh viên.

Trung tâm Tin tức