Hội nghị toàn quốc về giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì "Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia", được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp tại 63 điểm cầu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức