Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng 21 tỉnh, thành khu vực miền Nam 2022

Sáng 23/6, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Tổ chức Xây dựng Đảng 21 tỉnh, thành khu vực miền Nam 2022.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV