Hội chợ sách quốc tế Guadalajara

Hội chợ Sách Quốc tế Guadalajara (FIL) lần thứ 32 khai mạc vào ngày 24/11 và kéo dài tới 2/12. FIL là hội chợ sách tiếng Tây Ban Nha lớn nhất thế giới, ngoài việc thu hút các chuyên gia về sách trên khắp thế giới, nó còn mở cửa cho công chúng nói chung.

Nguồn: Trung tâm Tin tức