Hiệu quả mô hình camera thông minh phòng chống trộm cướp

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thời gian qua đã phát huy được hiệu quả với nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực. Câu chuyện tại phường Tam Bình, TP Thủ Đức trong đoạn video dưới đây là minh chứng cho điều này.

Nguồn: Trung tâm Tin tức