"Giữ hồn" cho di sản

Trong khi ngành văn hóa TP vẫn đang kiên trì đề xuất và kiến nghị các cơ chế phù hợp để hỗ trợ duy tu các di sản, có những người đã dành cả tâm huyết để gìn giữ những giá trị truyền thống cho thế hệ mai sau.

Nguồn: Trung tâm Tin tức