Giới thiệu tập 24 - Phim "Bống thời 4.0" (TFS)

Lá rụng về cội, ông Bảy về quê làm ăn nhưng không được yên thân. Để trả nợ cho xã hội đen, ông Bảy đã đồng ý trước những thỏa thuận "ép người" của ông Tư và cũng từ đây, ông Tư ngày một lên mặt, o ép với đối thủ cũ. Trong khi đó, Khánh An lại bỏ công việc khởi nghiệp đang lúc phát triển tốt để về quê đòi... kho cá. 

"Bống thời 4.0" tập 24 - 19g30 tối nay (18/9) trên HTV7. 
 
Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ