Giảm ùn ứ phương tiện sau hai tuần thu phí không dừng ETC

Ghi nhận tại trạm thu phí An Sương - An Lạc, lượng phương tiện qua đây cơ bản ổn định sau hai tuần thu phí không dừng ETC

Nguồn: Trung tâm Tin tức