Gỡ "nút thắt" cho bất động sản: Tự lực và trợ lực

Trong bối cảnh "khó chồng khó" như hiện tại, những nút thắt của thị trường bất động sản không thể tháo gỡ bằng một giải pháp mà cần sự đồng bộ của nhiều giải pháp, cả "tự lực" của doanh nghiệp và "trợ lực" từ cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV