Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9-2022 sẽ được tổ chức từ tháng 11

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin về kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9-2022.

Nguồn: Trung tâm Tin tức