Đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc vào ngày 19/1

Ngày 2/12, những phối cảnh của Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 đã được phác thảo và giới thiệu đến công chúng. Đường hoa năm nay mang chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng".

Nguồn: Trung tâm Tin tức