Đường hoa Nguyễn Huệ hoàn thiện những công đoạn cuối

Chiều ngày 27/1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng Hội đồng Nghệ thuật và các Sở, ngành đã kiểm tra tiến độ thi công Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022. Đường hoa đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức