Đức thông tin về việc triển khai tên lửa Patriot

Bộ Quốc phòng Đức vừa thông tin về việc triển khai các hệ thống phòng thủ của NATO. Theo đó, việc triển khai tên lửa phòng không Patriot ra ngoài lãnh thổ của liên minh, phải được tất cả quốc gia thành viên đồng ý.

Nguồn: Trung tâm Tin tức