Đưa 238 bảo vật quốc gia lên lịch bloc năm 2023

Lần đầu tiên, toàn bộ 238 bảo vật quốc gia được đưa lên lịch bloc kèm nhiều thông tin tổng quan nhất về các bảo vật này cũng như những kiến thức lịch sử, xã hội khác liên quan tới câu chuyện bảo vật quốc gia.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV