Du khách thích thú săn mây tại Khánh Hòa

Những ngày qua, nhiều du khách rất thích thú với trải nghiệm săn mây tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV