Đồng Tháp: 200 món ăn từ sen xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới

Một sự kiện ý nghĩa tại Đồng Tháp, 200 món ăn từ sen đã được xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức