Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Ngày 24/9, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để thông báo kết quả kiểm tra các vấn đề trọng tâm tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.

Nguồn: Trung tâm Tin tức