Diễu hành Ngày lễ Tạ ơn ở New York

Hàng ngàn người đã đổ xuống đường để tham gia buổi diễu hành truyền thống ngày lễ Tạ ơn của chuỗi bán lẻ Macy, tại thành phố New York. Đây là lần thứ 96 sự kiện được tổ chức, và trở thành hoạt động mang tính biểu tượng mỗi dịp cuối năm.

Nguồn: Trung tâm Tin tức