Đề xuất mức phụ cấp 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế tuyến xã phường

Bộ Y tế vừa đề xuất mức phụ cấp 100% áp dụng đối với nhân viên y tế dự phòng; y tế tuyến xã, phường, thị trấn…

Nguồn: Trung tâm Tin tức